2nd Test - Day 2: Australia v India at Sydney, Jan 2-6, 2008