Cricinfo: Sri Lanka v India 2008 Cricinfo Sri Lanka v India 2008
 
 
3rd Test - Day3:India v Sri Lanka at Colombo (PSS) - Aug 8-12, 2008

© Getty Images
 
 

Sangakkara had scored 144 and added 85 with Prasanna Jayawardene.

 

Archive:
ODI 1 | ODI 2 | ODI 3 | ODI 4 | ODI 5
Test 1: Day 4 | Day 3
Test 2: Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4
Test 3: Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4